Upan na kahoy in Bacolor, Central Luzon for sale

Garden & House

Ito ang litrato ko habang gumagawa ng upuan. Inuukit ko ang mga desenyo upang masmapaganda ko pa ito. Pwedeng pwedeng gamitin habang ikaw ay nag "se-senti hits" sa aming mapayapang lugar sa Nayong Pilipino na mahahanap lamang sa PANGPANGA.